RO:CINE SUNTEM / EN: WHO WE ARE

RO: POVESTEA NOASTRĂ

Suntem un grup de tineri care-am crescut în casele de copii din sistemul ceaușit, anii `90.

Acum, majoritatea suntem mari, realizați, familii, job-uri, etc.

Suntem implicați, de când ne știm, în programe și proiecte care se ocupă cu copii și tineri instituționalizați sau postintituționalizați. (tabere tematice, renovări case, suport juridic și/sau social, construcții case, reintegrarea familială a copiilor și/sau tinerilor, conferințe tematice etc)

Majoritatea dintre noi suntem angajați în domenii de asistență socială (asistenți sociali, juriști, medici, pictori, educatori specializați, economiști, etc).

Vezi secțiunea ECHIPA

EN: OUR STORY

We are a group of young people who grew up in the orphanages under the Ceaușescu system in the 1990s.

Now, most of us are are grown up, we have families, jobs, etc.

We have been involved, since we know, in programs and projects dealing with children and young people from orphanages (camps, house renovations, legal and/or social support, house construction, family reintegration of children and/or young people, thematic conferences etc)

Most of us are engaged in social welfare (social workers, lawyers, doctors, painters, specialized educators, economists, etc).

See TEAM section.